خانه / ویلچر (صفحه 2)

ویلچر

ویلچر در ایران

ویلچر در ایران

تعمیر ویلچر به انواع مختلفی صورت میپذیرد که از آن دسته میتوان به تعویض قطعات ویلچرنام برد. اکثر افراد و شرکت های مکانیک تعمیرکننده ویلچر اکثرا به جای تعمیر جزئی قطعه به تعویض قطعات ویلچر میپردازند که عمدتا هزینه های زیادی را بر مشتری تحمیل میکند. به هر صورت سعی ما بر این است که تا …

ادامه نوشته »